Oferta de Sòl Indústrial

Locals i terrenys disponibles per a la implantació d'empreses

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Font http://www.manresa.cat/web/nausTerrenys
Autor Ajuntament de Manresa
Versió 1.0
Última actualització 14Maig, 2020, 08:39
Creat 4Abril, 2016, 08:01
Actualització mensual