Oferta de Sòl Indústrial

Locals i terrenys disponibles per a la implantació d'empreses

Dada i recursos

Informació addicional

Camp Valor
Font http://www.manresa.cat/web/nausTerrenys
Autor Ajuntament de Manresa
Versió 1.0
Última actualització 2Març, 2021, 09:52
Creat 4Abril, 2016, 08:01
Actualització mensual